Seçme ve Yerleştirme

Lojistik Operasyon Yönetimi

Depolama faaliyetleri;

Fiziksel Stok Yönetimi ihtiyacı olan müşterilerin hammadde, malzeme, yardımcı malzeme veya nihai ürünlerinin stoklarının fiziksel ve bilişim sistemleri üzerinden yönetilmesi işidir. EGEM, müşterilerine gerekli katma değeri sağlayacak şekilde, onlarla birlikte esnek ve etkin depolama çözümleri üreterek bu konuda müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedeflemiştir.

EGEM, depolama faaliyetlerini, Depolama Genel Şartları çerçevesinde, müşteri beklentilerine göre en verimli ve yüksek standartta yerine getirmeyi hedeflemiştir. Bu hedefine ulaşmak için gerekli inceleme, süreç analizi ve iş akışları ile depolama faaliyetlerini genel lojistik kuralları içinde yerine getirir.

Depolama faaliyetlerine başlamadan önce maliyet analizi yapılır ve maliyet yapısı, süreç analizi ve planlamaları ile birlikte müşteri ile paylaşılarak süreç hakkında bilgilendirme yapılır. İşin zaman planlaması yapılır. Depo kiralanması veya müşteri deposunda misafir olarak hizmet verilmesi planlanır. Gerekli ekip ve ekipman analizi yapılır, Ekipman yatırımı yapılacaksa kira mı sabit yatırım mı olduğuna karar verilir. Deponun fiziksel şartları, depolama genel şartlarına göre kontrol edilir. Tespit edilen eksiklikler tamamlanır,

Ekip seçimi yapılır ve oryantasyonları gerçekleştirilir. Ekip, ekipman ve depo şartları yerine getirilmişse hizmet vermeye başlanır.